HORNSLET SKOLE - KLAR TIL VERDEN

Vi vil et højt fagligt niveau

Vi stiller høje og ambitiøse mål

Vi vil et forpligtende fællesskab

Nyt fra skolen

E-Wall

Fuld gang i aktiviteterne med vores to nye E-Walls

Vi har indkøbt to E-Walls til brug til undervisning og til pauseaktiviteter. Eleverne er allerede godt i gang med at lære de forskellige muligheder.
Ingen aktuelle opslag